ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy pomoc prawną oraz uczestniczy w postępowaniach przed sądami i organami administracji w zakresie:

prawo_cywilne_red

1. Prawo cywilne
– w tym m.in. odszkodowania, ochrona dóbr osobistych, spory o zapłatę należności wynikających z umów oraz z czynów niedozwolonych, spory dotyczące nieruchomości, służebności, zasiedzenia, uwłaszczenia, zniesienie współwłasności, rozliczanie nakładów na nieruchomość, spory dotyczące zarządu majątkiem wspólnym, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, spory o zachowek

prawo_pracy_red

2. Prawo pracy
– zbiorowe prawo pracy (opracowywanie i interpretacja zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów, porozumień społecznych, wewnętrznych aktów normatywnych prawa pracy, spory zbiorowe) oraz indywidualne prawo pracy (na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym)

prawo_handlowe_red

3. Prawo handlowe
– w tym m.in. zakładanie spółek, uczestnictwo w procesie due diligence spółek, akty wewnętrzne w spółkach, umowy dotyczące działalności spółek

prawo_gospodarcze_red

4. Prawo gospodarcze
– w tym m.in. reprezentacja przedsiębiorców w sporach na etapie przedsądowym oraz na etapie sądowym, windykacja wierzytelności

prawo_administracyjne_red

5. Prawo administracyjne
– reprezentacja stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

prawo_zamowien_publicznych_red

6. Prawo zamówień publicznych
– w tym m.in. doradztwo prawne dla zamawiających w procesie o udzielenie zamówienia, reprezentacja zamawiających oraz wykonawców w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniu sądowym.

prawo_karne_i_wykroczeniowe_red

7. Prawo karne i wykroczeniowe
– obrona w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, obrona w postępowaniu wykonawczym, w tym w ramach dozoru elektronicznego, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym na każdym jego etapie,

prawo_rodzinne_i_opiekuncze_red

8. Prawo rodzinne i opiekuńcze
– w tym m.in. sprawy rozwodowe i o separację, dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, a także dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnim dzieckiem

prawo_prasowe_i_wyborcze_red

9. Prawo prasowe oraz postępowanie związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami samorządowymi
– w tym m.in. postępowanie przyspieszone o publikację sprostowania, spory sądowe związane z zamieszczeniem publikacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie

prawo_upadlosciowe_i_restrukturyzacyjne_red

10. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
– reprezentacja klientów w postępowaniu dotyczącym ogłoszenia upadłości konsumenckiej, reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

94259243_346083909681657_9151352466162319360_n

11. Prawo ubezpieczeń społecznych

–  w tym m.in. odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach emerytur, rent i zasiłków z ubezpieczeń społecznych, postępowania w sprawach umarzania należności wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, rozkładanie należności w ramach układów ratalnych.