COVID-19

Stale rosnące zagrożenie ze strony koronawirusa wymusiło konieczność wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych w naszej kancelarii.

Kierując się troską o zdrowie naszych Klientów stworzyliśmy w lokalu kancelarii warunki kontaktu Klienta z adwokatem w całkowitym odosobnieniu (Klient i adwokat znajdują się w osobnych pomieszczeniach, kontaktując się ze sobą za pośrednictwem wideorozmowy).

Wideorozmowa

Ochronie zdrowia sprzyja również stosowana przez nas możliwość zapłaty kartą płatniczą, możliwość dokonania przedpłaty przy okazji umawiania wizyty oraz system umawiania Klientów na spotkania również w godzinach popołudniowych, w sposób maksymalnie ograniczający wzajemny kontakt Klientów.

Umożliwiamy naszym Klientom kontakt z adwokatami za pośrednictwem komunikatorów (Skype) w umówionych terminach oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uprzejmie prosimy wszystkich naszych Klientów o przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa podczas wizyty w Kancelarii, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej.